Hagar

På vintern går hästarna i olika stora grupper, oftast valackar för sig och ston för sig för lungnare flockar, utom i lösdriftsflocken med islandshästar som är en blandflock.
 
Vi använder oss av elstaket, galvaniserad ståltråd som är ”utsnittslad” med vita band.

På sommaren går hästarna oftast i större grupper men fortfarande skilda grupper för ston och valacker.
 
Vi har för tillfället inte plats för beteshästar utifrån. 
 
.
Lösdrift